Teknisk analys

I denna artikel går vi igenom ganska enkelt, vad teknisk analys är och hur teknisk analys kan hjälpa dig i din beslutsfattning. Längre ner kan du hitta fler länkar till teknisk analys om du verkligen vill fördjupa dig i ämnet.

Binära optioner handlar inte bara om tur utan där finns en hel del teorier och metoder bakom som man bör läsa på innan man börjar investera.
De två vanligaste metoderna för förhandsberäkning, eller forecast,ing kallas för tekninsk analys och fundamental analys. De båda metoderna skiljer sig stort, men har fortfarande samma mål att förhandsberäkna en kurs ändring, och och därmed öka investerarens vinster, eller förhindra förluster.

Vad är Teknisk analys?

Med teknisk analys, försöker brokern förutspå uppgångar och nedgångar i de olika valuta kurserna samt identifiera marknads trender. Den tekniska analytikern använder sig mycket utav tabeller och grafer för att kunna idenntifiera marknads trender. Vid teknisk analys av valuta marknaden är det viktigt att förstå vad som har skett på marknaden och vad som kan ske i framtiden.
Tabeller och grafer skapas av viktigt data tagen från marknaden, tex handels volym, vilket används sen som vektyg för fortsatt analys.
En erfaren broker är kapabel att följa mängder utav olika markander med hjälp av dessa marknads instrument.

Teknisk analys är uppbygd på tre viktiga principer

1. Marknadens rörlighet, vilket innebär att den aktuella valuta kursen,eller priset reflekterar allt man vet om marknaden i nuläget som kan påverka den, t ex tillgång och efterfrågan, politiska faktorer etc.
Den tekniska analytikern är mest intresserad utav pris och kurs ändringar, och inte anledningen till ändringarna.

2. Kurserna rör sig i trender. Det är den tekninska analytikerns uppgift att identifiera mönster i marknadens uppförande. Dessa mönster upprepar sig ofta, och analytikern kan med dess hjälp göra beräkningar och agera i enlighet med resultatet.

3. Valuta tabeller och mönster har kategoriserats i över 100 år.
De har delats upp i 5 huvud kategorier:
⦁ Indicators (ex: RSI)
⦁ Number theories (Fibonacci, Gann etc)
⦁ Waves (Elliot Wave teorin)
⦁ Gaps (High Low, Open – Closing)
⦁ Trender

Läs mer på

Wikipedia

Sajten Stockcharts